< TORNAR AL INICI    |    * Estem actualitzant els continguts de la nostra nova pàgina web, visita'ns regularment per estar ben informat. Gràcies.
Principis Ideològics Contacte Proximament...
 
 
Programa Sa Unió de Formentera 2011
(Disponible en català, castellano & english)
 

Benvinguts a la nostra pàgina web. Properament introduirem notícies, agenda d'actes i esdeveniments, fotos i tota mena d'informació.
Però ja pots seguir-nos a Facebook o enviar-nos les teves preguntes, dubtes i suggeriments omplint aquest senzill formulari. Moltes gràcies.

Nom complet:

 

Telèfon:

 

Email:

 

Missatge:

 
 
   
 
   VIDEOS Sa Unió 2011:  
Creim en Formentera: Creim en ses persones:
    Participa i segueix-nos:  
        
    Publicacions:  
Programa Eleccions 2011: Descarregar: Obrir online:
   SA UNIÓ DE FORMENTERA:  


Estimat amic / amiga,

Creim que sa unió fa sa força i és per això que juntament amb gent com tu, que ha volgut treballar per elaborar un projecte il•lusionant i de futur per sa nostra illa, ha nascut Sa Unió de Formentera.
Sa Unió de Formentera neix baix sa voluntat de dos de ses principals forces polítiques de Formentera, es Partit Popular (PP) i es Grup Independent de Formentera (GUIF).
Aquesta carta és un compromís personal nostre, den Javi Serra i den Juanma Costa, candidats al Consell de Formentera i al Parlament de les Illes Balears; un compromís de feina i de responsabilitat cap a tots valtrus.

Sa creació des Consell de Formentera, nascut a sa passada legislatura, ens ha permès prendre des de Formentera ses principals decisions que afecten al nostre futur i executar importants obres socials, culturals, esportives i medi ambientals gràcies al finançament que es va acordar entre s’Ajuntament de Formentera i es Govern de les Illes Balears.
Sa feina feta a s’anterior legislatura ens avala. Sa creació des Consell i de s’Hospital de Formentera, es centre de dia, es polisportiu, es soterrament des pàrking de sa plaça Europa d’es Pujols, sa xarxa d’aigua i clavegueram fins a el Pilar de la Mola són exemples de sa herença que vàrem deixar ara fa 4 anys. Projectes iniciats i finançats a sa passada legislatura baix es nostre mandat.
No podem permetre un Consell poc transparent, que amb un pressupost 3 voltes més gros que a sa nostra etapa de govern, ens hagi pujat es impostos i ses taxes municipals i que s’hagi endeutat més que mai.

Volem traslladar-vos un missatge sincer de esperança i de confiança amb un projecte de futur per Formentera.

El nostre compromís personal cap a tu i cap a sa resta dels nostres veïns, es reflexa amb es nostre programa de govern, elaborat amb ses idees i necessitats de moltes persones representants des principals col•lectius i associacions de sa nostra illa.
Es per aquest motiu que en es nostre nom i en el de tot s’equip que ens acompanya, volem demanar-te sa teva confiança per “Sa Unió” es proper 22 de maig per seguir fent feina per Formentera.
Si així ho desitgeu, voteu a Javier Serra com a President del Consell de Formentera i a Juanma Costa com a Diputat al Parlament.


Querido amigo / amiga,

Creemos que la unión hace la fuerza y es por ello que junto a gente como tú, que ha querido trabajar para elaborar un proyecto ilusionante y de futuro para nuestra isla, ha nacido Sa Unió de Formentera.
Sa Unió de Formentera nace bajo la voluntad de dos de las principales fuerzas políticas de Formentera, el Partido Popular (PP) y el Grup Independent de Formentera (GUIF).

Esta carta es un compromiso personal nuestro, de Javier Serra y de Juanma Costa, candidatos al Consell de Formentera y al Parlamento de las Islas Baleares; un compromiso de trabajo y de responsabilidad hacia todos vosotros.

La creación del Consell de Formentera, que nació en la pasada legislatura, nos ha permitido tomar desde Formentera las principales decisiones que afectan a nuestro futuro y ejecutar importantes obras sociales, culturales, deportivas y medio ambientales gracias al financiamiento que se acordó entre el Ayuntamiento de Formentera y el Gobierno de las Islas Baleares.
El trabajo realizado en la anterior legislatura nos avala. La creación del Consell y del Hospital, el centro de día, el polideportivo, el soterramiento del parking de la plaza Europa de Es Pujols, la red de agua y alcantarillado hasta el Pilar de La Mola, son ejemplos de la herencia que dejamos ahora hace 4 años.
No podemos permitir un Consell poco transparente, que con un presupuesto 3 veces más grande que en nuestra etapa de gobierno, nos ha subido los impuestos y las tasas municipales y se ha endeudado más que nunca.

Queremos trasladaros un mensaje sincero de esperanza y de confianza en un proyecto de futuro para Formentera.

Nuestro compromiso personal hacia ti y hacia el resto de nuestros vecinos, se refleja en nuestro programa de gobierno, elaborado con las ideas y necesidades de muchas personas representantes de los principales colectivos y asociaciones de nuestra isla.
Es por este motivo que en nuestro nombre y en el de todo el equipo que nos acompaña, queremos pedirte tu confianza en “Sa Unió” el próximo 22 de mayo para seguir trabajando para Formentera.
Si así lo deseáis, votad a Javier Serra como Presidente del Consell de Formentera y a Juanma Costa como Diputado al Parlamento.

   
 
Sa Unió de Formentera, GUIF-PP | © 2011 Formentera | www.sauniodeformentera.es | CONTACTE
ody> > ody>